20161011_172235

Prace budowlane posuwają się naprzód. Potrzeba jeszcze wykończyć ściany, wyposażyć kościół w żyrandole i ławki, ołtarz i ambonkę oraz nagłośnienie. Pozostałe prace to drenaż, bruk, brama wejściowa.
W przyszłym roku planujemy konsekrację, jeśli taka będzie wola Boża.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy za naszą wspólnotę modlą się.

Z modlitwą – ks. Valery
16.10.2016 Orsza