„Gloria in excelsis Deo”

Chwała na wysokości Bogu! Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc każdemu człowiekowi. Chociaż nasza wspólnota liczy tylko 30 rodzin, ale dzięki ludziom dobrej woli udało się wybudować świątynię. Zostało nam jeszcze przeniesienie kaplicy, ogrzewanie, przygotowanie terenu wokół świątyni, ogrodzenie. Dlatego chcę dziękować Panu Bogu, że dotąd błogosławił nam w dziele budowy. Na pewno i nadal wspomoże widząc naszą szczerość i wiarę.

Moi drodzy! Nasza wspólnota jest bardzo mała pod względem liczebności wiernych, ale bardzo wdzięczna poprzez modlitwę za każdy ofiarowany nam grosz. Niech św. Jan Paweł II patronuje każdemu z Was, a moc Bożego błogosławieństwa wzmacnia na duchu i wspiera w podejmowaniu różnych inicjatyw dla naszej wspólnoty. Bóg zapłać za każdą ofiarowaną pomoc.