Wesołych Świąt!

Starożytny Kościół świętowanie Bożego Narodzenia zaczynał w grocie (w miejscu urodzenia Zbawiciela). Również i w naszej parafii w tym roku spróbowaliśmy, aby podkreślić ważność ołtarza, na którym spełnia się ofiara Chrystusa, umieścić stajenkę w prezbiterium. Jest to wymowny znak, gdzie razem ze Świętą Rodziną łączymy się na modlitewnej adoracji w samej stajence.


REKOLEKCJE ADWENTOWE 2018

W I niedzielę Adwentu w naszej parafii zaczęły się Rekolekcje Adwentowe. Ksiądz Sławomir Samkowicz wprowadził w Adwent poprzez rozważanie Bożego Słowa na dzień dzisiejszy oraz przybliżył Apostolat pomocy duszom czyśćcowym, za duszpasterstwo których jest odpowiedzialnym w naszej diecezji. Ksiądz kaznodzieja pokropił lud wierny i pobłogosławił opłatki na stół wigilijny. Po Mszy św. odbyło się Eucharystyczne błogosławieństwo i tak powstał w naszej parafii, oprócz Żywego Różańca, nowy ruch – Apostolstwo Pomocy Dusz Czyśćcowych. Uczestników Ruchu – obowiązuje codzienna modlitwa, spotkanie – raz na miesiąc z kierownikiem i Msza św.- składkowa raz na miesiąc. Już w naszych szeregach mamy 14 osób i na pewno jeszcze są chętni…

Dziękczynna pielgrzymka do Matki Bożej Wołkołackiej

W sobotni poranek po Mszy św., z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka autobusowa  do Wołkołat. Po drodze zwiedziliśmy zabytkowe kościoły w miejscowościach: Głęboki, Udziało, Mosar, Kozłowszczyzna, Woropajewo, Duniłowicze. Wieczorem byliśmy w Wołkołatach, aby wziąć udział w procesji z okazji Fatimskich objawień Maryi (w parafii istnieje zwyczaj 13. dnia każdego miesiąca   obchodzić Fatimskie objawienia poprzez procesję i dziękczynną Mszę św.). Po obchodach była wspólna kolacja. Parafia wraz z proboszczem x. Olegiem Piwowarem przyjęła nas życzliwie i gościnnie. Następnego dnia po Mszy św., udaliśmy się do kościoła w Parafianowie, Dokszycach i Lepelu. Razem- zwiedziliśmy 10 świątyń, w każdej z nich dziękowaliśmy Panu Bogu za nowo wybudowany kościół w naszej parafii i modliliśmy się za naszą parafię. Takie wyjazdy bardzo jednoczą wiernych i wzmacniają na duchu. To była również prawdziwa manifestacja naszej wiary. Każdy pielgrzym wracał do domu z radością i dumny ze swego kraju, w którym tak dużo jest  zabytkowych świątyń, które nie są puste.

Matko Boża Wołkołacka – Odkupicielko dusz czyścowych – módl się za nami!

Pielgrzymka do Agłony

Podczas przyjazdu Papieża Franciszka do Agłony (Łotwa) nasza parafia również miała możliwość uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym. Niesamowite wrażenia podczas spotkania! W drodze była okazja zwiedzić zabytkowe świątynie Oszmiańskiej i Postawskiej ziemi na Białorusi.

Smolany 2018

Kościół i klasztor dominikanów

„Fundowane w 1680 roku przez księżnę Teodorę Konstancję z Sapiehów Sanguszkową, początkowo drewniane, w drugiej połowie XVIII wieku wzniesione sumptem Sanguszków jako budowle murowane w stylu barokowym (według innych źródeł kościół zbudowano w 1678 roku, a w drugiej połowie XVIII wieku został on jedynie przebudowany), remontowane w 1899 roku.
Klasztor został zamknięty przez władze carskie w 1832 roku. Kościół Wniebowzięcia NMP został zamknięty w latach 20 XX wieku, i od tej pory był już nieczynny.
Jest to świątynia trójnawowa, halowa, z transeptem i półkoliście zamkniętym prezbiterium. Dwukondygnacyjna, zdobiona za pomocą pilastrów i gzymsów fasada, flankowana jest dwiema trójkondygnacyjnymi wieżami.

Pomiędzy ich górnymi kondygnacjami wznosi się profilowany szczyt z wolutami. Bogactwo i plastyka fasady wskazuje na wpływ baroku wileńskiego.
Obok kościoła znajduje się parterowy korpus klasztorny wzniesiony na planie prostokąta. We wnętrzach zachowały się sklepienia krzyżowe.
Po II wojnie światowej oba budynki (do 1989 roku) były użytkowane jako warsztaty i garaże miejscowego kołchozu. Obecnie opuszczone, zdewastowane, na wpół zrujnowane”. Grzegorz Rąkowski „Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi”, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)

Ta powyższa informacja z Internetu wskazuje na fakt, że kiedyś w Smolanach życie religijne było bardzo aktywne. Odnośnie informacji wezwania kościoła znajdujemy w niektórych dokumentach inne wzmianki, że kościół miał wyzwanie Imienia Maryi lub Narodzenia NMP. W każdym bądź razie z naszej parafii co roku startujemy z pielgrzymką do tych miejsc, by nie zapomnieć dzieła naszych przodków i ich wiary. Historia Smolan jest bardzo bogata. Z tym miasteczkiem jest związana postać Tomasza Zana, którego grób znajduje się tutaj. W najbliższym czasie planujemy zrobić w naszej parafii wieczór twórczości Tomasza Zana.

IV Parafiada dzieci i młodzieży Diecezji Witebskiej 2018

Tym razem tematyką Parafiady było hasło: Kościół – to rodzina! Właśnie w tej rodzinnej atmosferze dzieci i młodzież formowały swoją umiejętność posługiwania się chrześcijańskimi wartościami. Niespodzianką było zwiedzanie Miejskiej Hali Lodowej.  Pierwsze miejsce zajęły dzieciaki z parafii Łyntupy. Spodziewamy się w następnym roku przeżyć mały Jubileusz – pięciolecie Parafiady. Przygotowujemy album, kroniki i wiele innych niespodzianek. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi!

Misje Święte w Orszy 2018

Pierwszy raz w historii Orszy odbyły się Misje Święte, które poprzedziły przygotowania do konsekracji nowej świątyni. Prowadził o. Andrzej Agiel, Misjonarz z Zakonu Ojców Pijarów. To pierwsze Misje w Orszy od czasu istnienia dwóch katolickich parafii.
W Uroczystość Serca Jezusa, na zakończenie Misji Świętych, odbyło się poświęcenie Krzyża Misyjnego.

„Gloria in excelsis Deo” – 9.06.2018

Chwała na wysokości Bogu! Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc każdemu człowiekowi. Chociaż nasza wspólnota liczy tylko 30 rodzin, ale dzięki ludziom dobrej woli udało się wybudować świątynię. Zostało nam jeszcze przeniesienie kaplicy, ogrzewanie, przygotowanie terenu wokół świątyni, ogrodzenie. Dlatego chcę dziękować Panu Bogu, że dotąd błogosławił nam w dziele budowy. Na pewno i nadal wspomoże widząc naszą szczerość i wiarę.

Moi drodzy! Nasza wspólnota jest bardzo mała pod względem liczebności wiernych, ale bardzo wdzięczna poprzez modlitwę za każdy ofiarowany nam grosz. Niech św. Jan Paweł II patronuje każdemu z Was, a moc Bożego błogosławieństwa wzmacnia na duchu i wspiera w podejmowaniu różnych inicjatyw dla naszej wspólnoty. Bóg zapłać za każdą ofiarowaną pomoc.