Duszpasterze

Informacje o duszpasterzach

Wszyscy duszpasterze naszej parafii:

Ks. Zbigniew Kozłowski 2007 – klaretyn, brak zdjęcia

Ks. Zdzisław Pietraszewski 2007/2008
Ks. Zdzisław Pietraszewski 2007/2008

Ks. Adam Dynak 2008/2009
Ks. Adam Dynak 2008/2009
Ksiądz Valery Orsik od r.2009 do chwili obecnej.
Ks. Valery Orsik 2009 do chwili obecnej

Pochodzę z Kresów Wschodnich, dokładnie z Brzozówki (do II światowej miasteczko to miało nazwę Niemen, ponieważ leży nad Niemnem), blisko Nowogródka, Grodzieńska diecezja, na Białorusi. Jestem księdzem z tradycyjnej rodziny katolickiej. Zawdzięczam swoje powołanie Panu Bogu i zatroskanym rodzicom, klęczącym i modlącym się za mnie. W 2005 roku zakończyłem WSD w Kielcach, uzyskując magisterium z teologii ekumenicznej (ikonografia). W tymże roku z rąk ks. Biskupa Władysława Blina, Ordynariusza Witebskiej Diecezji, otrzymałem święcenia kapłańskie. W 2007 roku rozpocząłem zaoczne, pięcioletnie studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wydział prawo kanoniczne. W 2009 roku ks. Biskup zlecił mi posługę na stanowisku proboszcza nowej parafii Niepokalanego Serca NMP w Orszy. Rok później doszły obowiązki dziekana Orszańskiego. Obecnie staram się przy pomocy Boga i dobrodziejów pozyskać fundusze na budowę kościoła ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Mam ogromną wiarę, że Serce Maryi zwycięży i już wkrótce będziemy wielbić Pana Boga w świątyni!

Przejdź do kontaktu