Parafiada 2017

Odbyła się już 3. Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Witebskiej. Z każdym rokiem przybywa coraz więcej uczestników. Młodzież wpadła na pomysł, aby rozreklamować Parafiadę naszej diecezji w Instagramie. Proboszcz podtrzymał i teraz więcej informacji odnośnie Parafiady i innych religijnych spotkań można obejrzeć na żywo. Na Parafiadzie panował klimat szczerej i oddanej wiary dzieci, rodzinny nastrój i piękne różne przeżycia. Ks Bp Aleh Butkiewicz – jako gospodarz diecezji, otworzył Parafiadę i zaszczycił nas swoją obecnością na prezentacji nagród dla uczestników Parafiady. Tegoroczna Parafiada była poświęcona 100 –leciu Maryjnych Objawień w Fatimie.

Święto Przemienienia Pańskiego w Czasznikach

Święto Przemienienia Pańskiego powstało w VI wieku na Wschodzie. Jednak dopiero papież Kalikst III wprowadził je do Kościoła powszechnego, po zwycięskiej bitwie wojsk chrześcijańskich pod Belgradem 6 sierpnia 1456 roku.

Uroczystość ta przypomina nam, iż w każdej chwili Jezus może przemienić nasze życie, nasze serca. Ten dzień napełnia nas radością, ponieważ kiedyś zmartwychwstaniemy i zobaczymy pełną chwałę Ojca i będziemy mogli razem z Nim królować w Królestwie Niebieskim.

Razem z naszą „młodzieżą” udało się nam przeżyć wspólne święto w Czasznikach. Pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wznosi się tam piękna świątynia. Po Mszy św., był czas na posiłek i krótką zabawę. Radość w oczach „młodzieży” – najlepsze podziękowanie!

Święto św. Krzysztofa 2017

Św. Krzysztofie – módl się za nami!

Historyczna postać św. Krzysztofa zaprasza nas do nawrócenia, jakie on sam osobiście przeżył. Pokutując za swoją przeszłość, postanowił zamieszkać nad rzeką Jordan i przenosić przez nią pielgrzymów, którzy udają się ze wschodu do Ziemi Świętej.Według legendy, w trakcie jednej z takich  przepraw, niosąc na plecach dziecko, na środku Jordanu, poczuł ogromny ciężar przekraczający jego siły. Nagle usłyszał głos: Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat. Stąd też imię świętego – Christoforos – niosący Chrystusa. Jest czczony jako patron kierowców i podróżujących. Jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych, które błogosławi się w naszym kraju w dniu 25 lipca.

I Komunia Święta 2017

Pierwsza Komunia Święta – dla 3 dzieci z naszej parafii i ich rodziców to możliwość przeżycia wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka w wymiarze życia doczesnego.
Nadszedł chwili czas… po należytym przygotowaniu poprzez roczną katechezę (2 razy w tygodniu), spotkania z rodzicami, egzamin w trzech wymiarach: pacierz, treść podręcznika i formuły spowiedzi – odbyło się spotkanie z Żywym Chrystusem.
Rodzice pierwszokomunijnych dzieci przygotowali kościół do tego święta. Złożyli dziękczynienie Panu Bogu i piękne życzenia księdzu, który przygotowywał ich dzieci do komunii świętej. Każde z dzieci otrzymało w prezencie od księdza świecę, różaniec, świadectwo komunii św., a na zakończenie Białego Tygodnia – modlitewnik. Również po Mszy św. odbyła się tematyczna impreza. Ksiądz Walery podziękował rodzicom i zacnym gościom z Grodno, Konwieliszek (k/Wilna), Orszy za udział w tak ważnych dla ich dzieci uroczystościach: „To pierwsze spotkanie waszych dzieci z Żywym Chrystusem nie może być zapomniane. Pielęgnujcie i nadal wychowujcie Wasze dzieci według chrześcijańskiej moralności. Pierwsza komunia – to brama dla dalszego kształtowania naszej duchowości, ale już ze zrozumieniem, że sam Chrystus udziela się każdemu z nas, byśmy mogli Go nieść w to środowisko, gdzie się znajdujemy. Żyjmy Chrystusem na codzień, nie zapominajmy o żywej obecności Chrystusa w każdej Mszy św. Pamiętajmy o dalszym uczestnictwie w duszpasterskich dziejach naszej parafii”.

Uroczystość Odpustowa 2017

Ciebie Boga wychwalamy… – tymi słowami uwielbienia Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie rozpoczęliśmy naszą modlitwę w nowej, niestety jeszcze niedokończonej, świątyni. W uroczystej procesji przeszliśmy z kaplicy do nowego kościoła. Przedtem było dużo przygotowań. Pokonaliśmy wszelkie trudności dzięki naszej ukochanej Matce – Opiekunce naszej parafii. Kazanie odpustowe zaczęło się wezwaniem nas wszystkich, by być jedną rodziną w kościele i nie być obojętnym na potrzebę aktywnego udziału w dziejach parafii. Ks. Aleksander, jako kaznodzieja zaznaczył: „sporo macie przed sobą pracy w kościele (wewnątrz) i na dziedzińcu, ale najważniejsze pracować nad swoją duchowością”. Prezeska parafii Pani Lilia w imieniu parafii podziękowała proboszczowi ks. Waleremu za budowę świątyni. Również parafia podziękowała za wieloletnią pracę ks. Aleksandra na Wschodzie w Nowołukomlu. Właśnie od razu po Uroczystości odpustowej ks. Aleksander obejmuje inną parafię w Łyntupach (Zachód Witebszczyzny). Ks. Walery wyraził wdzięczność wszystkim ofiarodawcom, grupom modlitewnym oraz modlił się za tych parafian, którzy nie doczekali się nowej świątyni, odeszli do Pana. Aby podzielić naszą radość „cichego przejścia” do nowej świątyni, przybyli zacni goście: ks. Włodzimierz z Dubrowny, ks. Witalij z Tołoczyna, ks. Andrzej z Gorek wraz ze swymi parafiami. Po Mszy św. był smaczny poczęstunek.

Boże Ciało 2017

Przy czterech ołtarzach – obok nowego kościoła, na skrzyżowaniu ulic Mohylewskiej i Homelskiej, przy krzyżu i kaplicy ks. Walery udzielił uczestnikom procesji błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem ze słowami: Niech Pan Bóg błogosławi Was i Wasze domy, pola, Wasze miejsca pracy… Przy każdym z ołtarzy śpiewano też fragmenty Ewangelii o Eucharystii.

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej

Od 27 do 30 maja 2017r. figura Matki Bożej Fatimskiej przebywała w naszej parafii. Figura Matki Bożej została podarowana naszej diecezji przez księdza kardynała Kazimierza Świątka i po dzień dzisiejszy towarzyszy diecezji znajdując się w sanktuarium Maryjnym w Szumilinie. Jest to wielki zaszczyt dla naszej wspólnoty, ponieważ właśnie teraz potrzebujemy Matczynego wstawiennictwa w dziele ukończenia budowy naszej świątyni. Całą wspólnotą złożyliśmy akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Matko Boża Fatimska – módl się za nami grzesznymi!

Powstała (nowa) Rada Parafialna

W naszej parafii została powołana nowa Rada Parafialna (prawnie według państwowych przepisów – Komitet Parafialny) dla udoskonalenia pracy parafialnej. W praktyce to jest tak: zwołuje się zebranie, na którym są już określone cele i zadania, uczestnicy obrad wypowiadają się i potwierdzają chęć współpracy nad określonym zadaniem. Oprócz tego również ponoszą odpowiedzialność za wykonanie zleconej sprawy. Wyznaczyliśmy odpowiedzialnych za poszczególne sprawy Parafii. Tylko wspólnie razem możemy stanowić prawdziwą rodzinę Dzieci Bożych.

Zgodnie z kan. 536 KPK: Rada Parafialna powinna stanowić grono osób, które służą proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego. Skład Rady powinien  uwzględniać następujące elementy: wiek, wykształcenie i zawód. Członków Rady powołuje w Parafii proboszcz. Zebrania też zwołuje ks. Proboszcz i przewodniczy tym obradom.

Głównym zadaniem Rady jest wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz przedstawianie  propozycji  zmierzających do nieustannego doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona tylko głos doradczy w pielęgnowaniu działalności pasterskiej. Rada powinna omawiać  następujące sprawy: materialno-gospodarcze sprawy parafii, które mają bezpośredni związek, np.: kościół i jego otoczenie, dom parafialny, kaplica i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać ks. Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i aktywnie uczestniczyć w życiu Parafii.

Matko Boża Fatimska – wspomóż nas w tych poczynaniach!