Modlitwa, post i jałmużna

Liczba 40 dni Wielkiego Postu jest liczbą symboliczną. Dość często jest spotykana na kartach Pisma Świętego. Najbardziej osobiście porusza mnie scena kuszenia Jezusa. Przecież najwięcej jesteśmy kuszeni w czasie, w którym najbardziej zobowiązujemy się dochować wierności postanowieniom powziętych w Środę Popielcową. Taka jest prawda! Piątek – szczególny dzień, kiedy obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Czas Wielkiego Postu – to jest czas bez zabaw hucznych. Właśnie w czasie Wielkiego Postu najbardziej i chyba najwięcej jesteśmy poddawani różnym pokusom i zasadzkom zła.

Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec św. – to są narzędzia dane nam dla walki ze złem, do powstrzymania od złego. To jest nasza zbroja w duchowej walce. Post – staramy się utrzymywać. Modlitwa – trzymamy w ręku różaniec. Jałmużna – o tym chyba najwięcej zapominamy. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o rzeczy materialne, lecz przede wszystkim – duchowe. Bliźni potrzebuje mojej pomocy. Ta pomoc może być zawarta w postaci prostej, zwykłej rozmowy z człowiekiem, który potrzebuje wysłuchania. Czas Wielkiego Postu – to osobisty czas szczególnego wsłuchiwania się i przeżycia Bożego Słowa. Uczmy się być prawdziwymi świadkami Chrystusa, który na krzyżu zwycięża śmierć, dzięki Swojej miłości do nas.

Kolęda 2017

Jest już zwyczajem w naszej parafii zapraszać księdza na Kolędę w dniu, którym pasuje dla parafian. Jedna rodzina – jedna godzina, a czasem i więcej czasu potrzebujemy dla siebie. Ze wspólnych rozmów można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o powstaniu naszej parafii. Na przykład:  I chrzest z naszej parafii miał Marek Durankow, który jest ministrantem. Było to w sąsiednim  kościele św. Józefa. Wtedy to nasza parafia nie miała jeszcze swojego stałego miejsca. Szkoda, że niektórzy nie rozumieją potrzeby poświecenia domu, błogosławieństwa rodziny. Kolęda – to Duszpasterska wizyta. Kapłan poznaje bliżej rodzinę, jej trudności. Razem można wyjść z każdej ciężkiej sytuacji. Oczywiście przez modlitwę i różne konkretne uczynki. Dlaczego co roku musimy zapraszać kapłana? Żartuję: Bo tylko rok – gwarancja poświęcenia. A tak naprawdę… Każdy z nas zawsze znajdzie swoje usprawiedliwienie w oczach ludzi, szkoda tylko, że na pewno nie w Oczach Pana Boga.

Dekanalne spotkanie dzieci i młodzieży

W Orszy w parafii Niepokalanego Serca Maryi odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży Orszańskiego dekanatu. Trzeba zauważyć, że chociaż sporo młodzieży zachorowało albo w tym dniu miało lekcje, jednak zebrała się grupka  chętnych do uczestnictwa. Tematem spotkania było wyjaśnienie Kerygmatu. Pierwsze spotkanie dotyczyło pierwszego kroku u każdego z nas: Kochać Pana Boga – oznacza POZNAWAĆ Go.

Plan spotkania:

11/30 Przygotowanie do Mszy św.

12/00 Msza św.

13/00 przerwa na kawę

13/20 prezentacja naszej parafii (ks. Walery z Orszy)

13/40 konferencja (ks. Włodzimierz z Dubrowno)

14/20 smaczny obiad (gospodyni)

Dziękuje księżom z poszczególnych parafii Orszańskiego dekananatu: Tołoczyn, Dubrowno, Orsza (par. św. Józefa) za dowóz dzieci i młodzieży. Takie spotkania uczą nas być dobrymi, otwartymi na Pana Boga i ludzi. Następne spotkanie planujemy w Tołoczynie.