Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej

Od 27 do 30 maja 2017r. figura Matki Bożej Fatimskiej przebywała w naszej parafii. Figura Matki Bożej została podarowana naszej diecezji przez księdza kardynała Kazimierza Świątka i po dzień dzisiejszy towarzyszy diecezji znajdując się w sanktuarium Maryjnym w Szumilinie. Jest to wielki zaszczyt dla naszej wspólnoty, ponieważ właśnie teraz potrzebujemy Matczynego wstawiennictwa w dziele ukończenia budowy naszej świątyni. Całą wspólnotą złożyliśmy akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Matko Boża Fatimska – módl się za nami grzesznymi!