Smolany 2018

Kościół i klasztor dominikanów

„Fundowane w 1680 roku przez księżnę Teodorę Konstancję z Sapiehów Sanguszkową, początkowo drewniane, w drugiej połowie XVIII wieku wzniesione sumptem Sanguszków jako budowle murowane w stylu barokowym (według innych źródeł kościół zbudowano w 1678 roku, a w drugiej połowie XVIII wieku został on jedynie przebudowany), remontowane w 1899 roku.
Klasztor został zamknięty przez władze carskie w 1832 roku. Kościół Wniebowzięcia NMP został zamknięty w latach 20 XX wieku, i od tej pory był już nieczynny.
Jest to świątynia trójnawowa, halowa, z transeptem i półkoliście zamkniętym prezbiterium. Dwukondygnacyjna, zdobiona za pomocą pilastrów i gzymsów fasada, flankowana jest dwiema trójkondygnacyjnymi wieżami.

Pomiędzy ich górnymi kondygnacjami wznosi się profilowany szczyt z wolutami. Bogactwo i plastyka fasady wskazuje na wpływ baroku wileńskiego.
Obok kościoła znajduje się parterowy korpus klasztorny wzniesiony na planie prostokąta. We wnętrzach zachowały się sklepienia krzyżowe.
Po II wojnie światowej oba budynki (do 1989 roku) były użytkowane jako warsztaty i garaże miejscowego kołchozu. Obecnie opuszczone, zdewastowane, na wpół zrujnowane”. Grzegorz Rąkowski „Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi”, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)

Ta powyższa informacja z Internetu wskazuje na fakt, że kiedyś w Smolanach życie religijne było bardzo aktywne. Odnośnie informacji wezwania kościoła znajdujemy w niektórych dokumentach inne wzmianki, że kościół miał wyzwanie Imienia Maryi lub Narodzenia NMP. W każdym bądź razie z naszej parafii co roku startujemy z pielgrzymką do tych miejsc, by nie zapomnieć dzieła naszych przodków i ich wiary. Historia Smolan jest bardzo bogata. Z tym miasteczkiem jest związana postać Tomasza Zana, którego grób znajduje się tutaj. W najbliższym czasie planujemy zrobić w naszej parafii wieczór twórczości Tomasza Zana.