Sportowy Dzień Rodzin

DSC_0070„Więź między kościołem i sportem to piękna sprawa, która umacniała się z czasem, albowiem wspólnota kościelna dostrzega w sporcie ważne narzędzie integralnego wzrostu osoby ludzkiej. Uprawienie sportu pobudza do zdrowego przezwyciężania samych siebie i własnego egoizmu, ćwiczy ducha poświęcenia i jeśli jest dobrze zorganizowane, sprzyja koleżeństwu w relacjach międzyludzkich, przyjaźni i poszanowania zasad. Ważne jest, by ci, którzy zajmują się sportem na rożnych szczeblach, wspierali te wartości ludzkie i religijne, które stoją u podstaw społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Jest to możliwe, gdyż sport jest uniwersalnym sposobem porozumiewania się ponad granicami, językami, rasami, religiami i ideologiami. Posiada zdolność jednoczenia ludzi, sprzyjając dialogowi i otwartości. A to jest bardzo cenne bogactwo”( Papież Franciszek do członków Europejskiego Komitetu Olimpijskiego 23 listopada 2013).

Biorąc pod uwagę tę myśl Papieża, 19 października br., postanowiliśmy w naszej parafii zorganizować sportowy dzień rodzin (sportlandja) pod tytułem: Tata+ mama+ Ja= Kościół to rodzina. (biał.wyd.:Tata, mama, ja Kascioł- geta siamja). Zaczęliśmy ten dzień Uroczystą Mszą św., podczas której dzieciaki pięknie grały, rodziny na ofiarowanie składały sportowe dary. Później przeprowadziliśmy się na salę sportową do jednej ze szkół i zaczęliśmy uprawiać sportowe wyścigi. Po udanym dniu i rozgrywkach nastąpiło prezentów wraz z pucharem. A potem – grill na działce parafialnej. Niesamowite przeżycia dla całej parafii, takiego wydarzenia jeszcze w naszej parafii nie było!!!