Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Brasławiu

W tym roku młodzież naszej parafii wzięła udział w Diecezjalnych Spotkaniach Młodzieżowych w Brasławiu. Bardzo dużo było młodzieży, która wcześniej brała udział w Parafiadzie. Jaka to wielka radość spotkać parafiadowicza gdzieś indziej! – w Sanktuarium Maryjnym, u stóp Matki Bożej – Królowej Jezior. Uwieńczeniem tych dni były Uroczystości Diecezjalne w Brasławiu. Arcybiskup Gabor Pinter, nuncjusz, był głównym celebransem i kaznodzieją. Ks. bp Józef Staniewski z diecezji Grodzieńskiej, ks. bp Jerzy Kosobucki oraz ks. bp Aleksander Jaszewski z diecezji Mińsko-Mohylewskiej koncelebrowali tę Mszę św., wraz z innymi licznie przybyłymi księżmi z Diecezji.
Matko Boża – Królowo Jezior – módl się za nami…