Święto Przemienienia Pańskiego w Czasznikach

Święto Przemienienia Pańskiego powstało w VI wieku na Wschodzie. Jednak dopiero papież Kalikst III wprowadził je do Kościoła powszechnego, po zwycięskiej bitwie wojsk chrześcijańskich pod Belgradem 6 sierpnia 1456 roku.

Uroczystość ta przypomina nam, iż w każdej chwili Jezus może przemienić nasze życie, nasze serca. Ten dzień napełnia nas radością, ponieważ kiedyś zmartwychwstaniemy i zobaczymy pełną chwałę Ojca i będziemy mogli razem z Nim królować w Królestwie Niebieskim.

Razem z naszą „młodzieżą” udało się nam przeżyć wspólne święto w Czasznikach. Pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wznosi się tam piękna świątynia. Po Mszy św., był czas na posiłek i krótką zabawę. Radość w oczach „młodzieży” – najlepsze podziękowanie!