Święto św. Krzysztofa 2017

Św. Krzysztofie – módl się za nami!

Historyczna postać św. Krzysztofa zaprasza nas do nawrócenia, jakie on sam osobiście przeżył. Pokutując za swoją przeszłość, postanowił zamieszkać nad rzeką Jordan i przenosić przez nią pielgrzymów, którzy udają się ze wschodu do Ziemi Świętej.Według legendy, w trakcie jednej z takich  przepraw, niosąc na plecach dziecko, na środku Jordanu, poczuł ogromny ciężar przekraczający jego siły. Nagle usłyszał głos: Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat. Stąd też imię świętego – Christoforos – niosący Chrystusa. Jest czczony jako patron kierowców i podróżujących. Jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych, które błogosławi się w naszym kraju w dniu 25 lipca.